Voor beginnende lezertjes heeft de bib aangepaste, gemakkelijke leesboekjes om mee te leren lezen, volgens de AVI-leesmethode.

De AVI-boeken zijn gesorteerd per AVI-niveau - je vindt dit niveau ook terug op de cover van het boek (rechterbovenhoek). 

Een overzicht van de leesboekjes per niveau die we in de bib hebben:
(klik op het AVI-niveau om de boekenlijst te bekijken)

AVI-start = begin eerste leerjaar
AVI-M3 = midden eerste leerjaar
AVI-E3 = einde eerste leerjaar
AVI-M4 = midden tweede leerjaar
AVI-E4 = einde tweede leerjaar
AVI-M5 = midden derde leerjaar
AVI-E5 = einde derde leerjaar
AVI-M6 = midden vierde leerjaar
AVI-E6 = einde vierde leerjaar
AVI-M7 = midden vijfde leerjaar
AVI-E7 = einde vijfde leerjaar
AVI-plus

AVI-niveaus

In Samenleesboeken vind je twee AVI-leesniveaus: een lager en een hoger. De ene lezer leest het lage leesniveau en de andere leest het hoge leesniveau. Zo kan een beginnend lezertje afwisselend lezen samen met een ouder, een zus of een broer, een medeleerling,…

We hebben ook Groeiboeken met oplopende AVI-niveaus. Ze hebben meestal meerdere verhalen waarin de moeilijkheidsgraad geleidelijk oploopt, meestal van AVI-start tot AVI-M4. Een lezertje dat het hoogste niveau uit het groeiboek kan lezen, heeft zo een succeservaring tijdens het lezen van de verhalen. De groeiboeken vind je bij de gewone leesboeken.