Besprekingen

Hoop op een nieuw leven

ROMAN. Een Nederlands koppel ontvlucht de armoede en trekt naar Zuid-Amerika. Joke van Leeuwen verweeft het thema tot een mooi verhaal in een nieuwe historische roman.

Voor haar historische roman Feest van het begin, die speelt in Parijs ten tijde van de Franse Revolutie, won de veelzijdige Joke van Leeuwen de AKO Literatuurprijs 2013. In haar nieuwe roman, De onervarenen, is opnieuw een historisch gegeven het uitgangspunt. Halverwege de negentiende eeuw lieten arme Europeanen zich door propaganda verleiden om een nieuw leven te beginnen in Midden- en Zuid-Amerika. 'Hoe zou u, na mislukte oogsten, in verpaupering uw dagen slijtend, nog een toekomst kunnen geven aan uw kinderen en kindskinderen? Door naar een van de vruchtbaarste landen ter wereld te vertrekken, een land waar men uw aanwezigheid toejuicht!'

Het stel Odile en Koben besluit het geluk te beproeven. Odile, die hun relaas vertelt, is opgevoed door haar excentrieke moeder, die zich van niemand iets aantrekt en niet in God gelooft - in die tijd reden genoeg om in een gesticht te worden opgesloten. Odile zoekt noodgedwongen haar toevlucht bij de simpele boer Koben.

Samen lei…Lees verder

De jungle en het vouwblad

Hoe kom je van je klasse en je geboortegrond los? Joke van Leeuwen behandelt het klassieke thema in een weinig spectaculaire maar fijne roman.

Tientallen miljoenen Europeanen deden het in de negentiende eeuw: emigreren. Op de vlucht voor werkloosheid, armoede en honger vertrokken zij naar het 'nieuwe land', zonder te weten waar ze terecht zouden komen. De tussenpersonen werden er rijk van en lieten ze, eenmaal de oceaan overgestoken, meestal aan hun lot over.

Joke van Leeuwen schreef een roman over een van deze emigranten: Odile en haar moeder. Zij komt uit een Nederlandstalige stad en eindigt in een niet nader omschreven tropisch land, waar haar leven niet veel beter blijkt te zijn geworden.

De moeder van Odile wordt geboren in een gegoede familie, maar raakt op haar zestiende zwanger en wordt verstoten. Zij is een sterke en levenslustige vrouw, een vrije geest, en scharrelt haar kostje voor haar en haar bastaardkind bij elkaar door bijzondere lappen te weven. Tot ze op een ongelukkige dag wordt opgepakt en in een krankzinnigengesticht geplaatst; in het verleden vaker een plek waar mensen die niet in de orde …Lees verder

Odile is de hoofdpersoon en vertelster (ik-vorm) van deze roman van de veelbekroonde Nederlandse schrijfster en dichteres (1952). Ze is in deze migratieroman, die midden negentiende eeuw speelt, een bastaardkind. Haar moeder is door haar bemiddelde ouders verstoten. Als de moeder onterecht in een krankzinnigengesticht wordt opgenomen, gaat Odile in op de avances van boer Koben. Na het mislukken van de aardappeloogst en dreigende uitzetting gaan ze in op de propaganda van de Maatschappij voor Overzeese Volksplanting om samen met vijftig streekgenoten overzees een mooie toekomst op te bouwen. Daar aangekomen blijken alle beloftes gebakken lucht en worden ze al snel geconfronteerd met ziekte, tegenslag, na-ijver, verdeeldheid, sektevorming en de onmogelijkheid om hun schulden af te betalen. Net als in het soortgelijke ‘Muskietenkust’ van Paul Theroux blijft Odile lang de steeds stuggere en dominante Koben trouw, terwijl de florerende moeder erop aandringt om met haar weg te gaan. De aute…Lees verder

Over Joke van Leeuwen

Johanna Rutgera (Joke) van Leeuwen (Den Haag, 24 september 1952) is een Nederlands auteur voor kinderen en volwassenen, dichter, illustrator en performer. Ze woont in Antwerpen.

Biografie

Joke van Leeuwen werd geboren in Den Haag. Haar vader was theoloog en het grote gezin verhuisde regelmatig. Ze woonde onder meer in Amsterdam, Brussel, Kerkrade en Maastricht. In haar ouderlijk huis werd veel gelezen, muziek gemaakt en toneel gespeeld. Van haar tiende tot haar dertiende schreef en tekende ze een eigen huiskrant.

Van Leeuwen studeerde grafische kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en de Hogeschool Sint-Lukas Brussel in Schaarbeek. Daarna studeerde ze geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel waarover ze vertelde: "In die tijd moest zo'n studie juist ook exacte componenten hebben, dus ging het over manuren staking, waarbij je over tien uren staking niet weet of tien mannen een uur gestaak…Lees verder op Wikipedia