Dienstreglement

Wanneer je je inschrijft in de bib of de bib bezoekt, verklaar je je akkoord met ons dienstreglement.

Wanneer je je inschrijft in de bib ga je ook akkoord met de privacyverklaring van het bibliotheeksysteem.

Lid worden

De bibliotheek is vrij toegankelijk. Enkel wanneer je iets wil lenen, vragen we je lid te worden. Breng hiervoor je eID of KidsID voor kinderen (indien mogelijk) mee.

Kinderen tot 11 jaar worden ingeschreven in de jeugdafdeling. Jongeren vanaf 12 jaar worden ingeschreven in de jeugd- én volwassenenafdeling.

- t.e.m. 17 jaar: gratis
- 18 t.e.m. 59 jaar: 5 euro per jaar
- vanaf 60 jaar: gratis
- ter plaatse materialen en/of internet raadplegen: gratis

Wat lenen en voor hoe lang

Maximum per lenerspas:

- 10 gedrukte materialen (romans, informatieve boeken, strips, tijdschriften, partituren, ...)
- 10 audiovisuele materialen: (cd’s, films, luisterboeken, daisyboeken,...)
- 2 games
- 2 gezelschapsspellen

Leentermijn:

Je kan materialen 4 weken lenen. Met het oog op de vakantie wordt eenmaal per jaar een dubbele uitleentermijn toegestaan (met uitzondering van reisgidsen).

Tarieven

- boete per materiaal per dag te laat: 0,10 euro
- reservatie per materiaal: 0,80 euro
- extra lenerspasje: 2 euro
- Interbibliothecair Leenverkeer: 3 euro
- zw/w kopie A4 of print: 0,10 euro
- kleurenprint A4: 0,30 euro

Zelfscanbalies

Het lenen en terugbrengen van materialen gebeurt in de bib aan een zelfscanbalie. Hier kan je ook je materialen verlengen en kosten betalen.

Mijn Bibliotheek

Mijn Bibliotheek is een online platform waarmee je gebruik kan maken van de online diensten van de bibliotheek:

- online verlengen en reserveren
- je kosten bekijken en online betalen
- lidkaarten koppelen van je gezinsleden en andere bibliotheken
- artikels zoeken in het krantenarchief
- leeslijsten maken

Verlengen

Verlengen kan tweemaal, maar enkel indien de materialen niet door een andere lener gereserveerd werden.

Verlengen kan online via Mijn Bibliotheek, aan de zelfscanbalies, telefonisch of via e-mail.

Reserveren

Je kan materialen die uitgeleend zijn reserveren.

De kost bedraagt 0,80 euro per reservering. Deze betaal je op het moment van uitlenen. Ook bij niet-afhaling dient deze kost betaald te worden.

Je krijgt een e-mail zodra je reservatie klaarstaat voor afhalen. Je mag je reservatie dan zelf uit het rek aan de infobalie nemen en uitlenen aan de zelfscan.

De gereserveerde materialen blijven twee weken ter beschikking van de aanvrager.

Betalen

Je kan een overzicht van je openstaande kosten raadplegen in Mijn Bibliotheek of aan de zelfscanbalie.

Betalen kan aan een zelfscanbalie (cash aan alle toestellen, bancontact aan toestellen 2 en 3). Je kan ook online betalen via Mijn Bibliotheek.

Inleverbox

Wanneer de bib gesloten is of wanneer je gehaast bent, kan je je materialen inleveren in de inleverbox. Deze bevindt zich links van de ingang van de bib.

Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Wens je een boek, cd of film die niet aanwezig is in onze bib, dan kan dat door ons aangevraagd worden in een andere bibliotheek. Dit kan enkel voor materialen die ouder zijn dan 1 jaar. We rekenen hiervoor 3 euro aan.

Voortaan kan je zelf een aanvraag indienen door het item op te zoeken via onze catalogus en mits aanmelden via Mijn Bibliotheek.

Het boek wordt met de post verstuurd naar onze bib. Reken hiervoor toch minimum 1 week. Als de bib je e-mailadres kent, word je direct via mail verwittigd wanneer je het boek kan komen afhalen.

Het kan ook anders en gratis!
- Kijk of het boek aanwezig is in een andere bib van het Slim netwerk. Met een geldig lidmaatschap kan je je gratis lid maken in deze bib en het boek daar zelf gaan lenen.
- Kijk in onze catalogus of het boek als e-boek kan geleend worden - meer info