Lenen

1. Klik eerst op 'Ontlenen'.
  

Ontlenen

2. Inloggen met lidkaart:

Leg je lidkaart met de barcode zichtbaar naar boven op de glasplaat zodat de rode lijn de barcode kan scannen (zie foto linksonder).

Inloggen met eID:

Je kan ook je eID gebruiken. Laat je eID vóór gebruik wel eerst eenmalig aan de balie koppelen aan je lidkaart. De barcode van je eID bevindt zich aan de achterzijde van je identiteitskaart. Deze barcode moet je ook zichtbaar naar boven op de glasplaat leggen.

Je kan eventueel ook je eID in het gleufje rechts van het scherm steken (zie groene cirkel op foto rechtsonder). Opgelet: dit gleufje dient enkel om een eID in te steken. Geen andere kaarten! (Je betaalkaart gebruik je in de bancontactmodule,  zie verder.)

Scannen lenerspas
Inlezen eID

 

Opgelet: als je openstaand saldo 5 euro of meer bedraagt en/of langer dan 3 maanden openstaat, is lenen niet meer mogelijk. Breng dan eerst de betaling in orde. 

3. Leg nu de boeken of andere materialen één voor één op de glasplaat (materialen loslaten! ze moeten fysiek contact maken met de plaat). Let erop dat je niet een volledige stapel ineens erop legt, want zo weet je niet of alles succesvol op je kaart gezet wordt. Je mag wel een stapel maken door de boeken één voor één erop te leggen en dan de volledige stapel wegnemen als alles geregistreerd is. Maak de stapel nooit te hoog!

De groene balken tonen aan dat het materiaal op je kaart gezet is. Kijk bij elk materiaal dat je op de glasplaat legt of je een groene balk te zien krijgt (zie foto linksonder). Krijg je een rode melding, ga dan zeker naar de balie - de bibmedewerker helpt je verder (zie foto rechtsonder).

Ter info: de machine herkent de materialen aan de hand van de witte sticker die achteraan in de boeken plakt, dus niet aan de barcode vooraan. Je moet de barcode dus niet richten naar de rode lijn! Gewoon het boek goed plat neerleggen op de glasplaat.

Groen= goed ontleend
Rood= breng naar infobalie


4. Klik op 'Voltooid' onderaan rechts als je alle boeken geregistreerd hebt. Je krijgt nu de keuze om een ticket met de vervaldatum van je materialen al dan niet af te drukken of te mailen naar jezelf.

  

Ticket

 

Terugbrengen

1. Om materialen terug te brengen heb je geen lenerskaart nodig. Klik op 'Terugbrengen' en leg je materialen één voor één op de glasplaat (materialen loslaten!). De groene balken wijzen erop dat het materiaal succesvol van je kaart is gehaald.

 

Knop Terugbrengen
Achter rode lijn

 

2. BELANGRIJK! Het is aan te raden om, nadat je materialen hebt ingeleverd, steeds na te kijken of het aantal materialen dat op je kaart staat klopt. Doe dit door op het hoofdscherm te kiezen voor 'Overzicht' (zie verder).

3. Teruggebrachte boeken zet je op een van de witte boekenkarren die naast de zelfscanbalies staan. Opgelet: dvd's, cd's en luisterboeken plaats je in de zwarte bin onderaan de glasplaat.

Teruggebrachte boeken op kar
Teruggebrachte films/cd's in bin

4. Klik steeds op 'Voltooid' om je sessie af te sluiten. 

 

Verlengen

1. Klik op 'Verlengen' en scan je lidkaart of eID, zoals hierboven uitgelegd (Lenen 2.).

  

Knop Verlengen


2. Nu kan je de materialen aanvinken die je wenst te verlengen (aan linkerkant van het scherm). OF als je alles wil verlengen, klik je onderaan op 'alles selecteren'. Klik vervolgens (rechts onderaan) op de knop 'geselecteerde artikelen verlengen'. Je ziet dan op het scherm dat de retourdatum is gewijzigd.

  

Aanvinken om te verlengen


Betalen

Ook betalingen van lidgeld, reservaties, boetes, prints, ... gebeuren aan de zelfscanbalies.

1. Aan alle zelfscanbalies kan je cash betalen. Op de 2 middelste toestellen kan je ook met bancontact betalen. Opgelet: cash betalen kan enkel met briefjes van 5, 10 en 20 euro (dus geen briefjes van 50 euro en meer) en met munten van 5, 10, 20 en 50 cent en 1 en 2 euro (dus geen koperen muntjes van 1 en 2 cent).

Cash of bancontact


2. Klik op het hoofdscherm voor 'Betaling uitvoeren' en scan je lidkaart of eID, zoals hierboven uitgelegd (Lenen 2.).

Knop Betaling uitvoeren

3. Kies voor cash of bancontact (bancontact enkel mogelijk op toestellen 2 en 3), klik op 'Accepteren' en voer de betalling uit. Bij cash betaling wordt wisselgeld teruggegeven indien je niet gepast betaalt.

Keuze betalingswijze
Knop Accepteren

 

4. Klik steeds op 'Voltooid' om je sessie af te sluiten! 
 

Overzicht

1. Klik op 'Overzicht ontleningen, reservaties & kosten' en scan je lidkaart of eID, zoals hierboven uitgelegd (Lenen 2.).

Knop Overzicht

2. Kies welk overzicht je wil bekijken (zie ook foto hieronder):
- Ontleningen = welke materialen staan op mijn kaart - je krijgt het scherm te zien zoals hierboven bij Verlengen 2. en je kan ook direct verlengen.
- Reservaties = welke actuele reservaties heb ik.
- Kosten = openstaande kosten.

Op het overzichtsscherm heb je ook de mogelijkheid om een ticket af te drukken met een overzicht van alle materialen die op je kaart staan. Klik hiervoor onderaan op 'Overzicht afdrukken/via e-mail versturen'.

  

Overzicht


3. Klik steeds op 'Voltooid' om je sessie af te sluiten!